Par mums

Pakalpojumi

Kontakti

Cenrādis

Aktualitātes

Maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. Pakalpojuma veids Cena €
1. Kardiologa konsultācija 30
1.1 Kardiologa kons. ar EKG 35
1.2 Kardiologa kons. ar VEM 50
1.3 Kardiologa kons. ar Holteri 55
2. Kardiologa atkārtota kons. 1 mēneša laikā 25
4. Veloergometrija 26
5. Holtera monitorēšana 30
6. Asinsspiediena 24 stundu monitorēšana 20
7. EKG:
  • vizītes ietvaros
  • bez vizītes


5
9